عباسیه دورباش
عباسیه دورباش
عباسیه دورباش
دورباش
دورباش
بقعه ایوب الانصاردورباش
روستا
دورباش
سردارشهید علی اوسط فکری دورباش
شهیدعزیزالله قربانی دورباش
شهیدعیسی فلاح دورباش
شهید ابولفظل سلطانی دورباش
شهید منصورمرادی دورباش
نمای ازبقعه ایوب الانصارروستای دورباش
عاشورای دورباش
نمای بیرونی قلعه تاریخی دورباش
مراسم خیمه های نمادین اهل بیت امام حسین (ع)در روستای دورباش
نمای بقعه ایوب الانصار روستای دورباش
تصویرهیئت عزاداران عباسیه روستای دورباش
روستای دورباش
هیئت عزاداران حسینیه روستای دورباش
دورباش

اطلاعاتی درباره دورباش

سلام براهالي روستاي دورباش

رسميدن،آدابيدن چوخ بير گوزلدي كنديميز

 سوزلري سوزبسته سي،اهل قلمدي كنديميز

هرنقدروصفين يازاخ يا شرح تفسيرين ايدك

صوحبتي شيرين عسل،درده دوادي كنديمي

 روستا
از ابتداي خلقتم              تا روزگار هجرتم

اي سرزمين مادري           اي   خانه ي  پدري

اي ايستگاه آخر               باز كن آغوش خود

 روستاي دورباش در15كيلومتري جاده تهران تكاب
واقع شده است اهالي اين روستاآذري زبان هستندو
همگي صميمانه دركناريكديگر زندگي ميكنند-
  كشاورزي:عمده محصول توليدي روستاي
 دورباش ميوه سردسيري مثل گيلاس" آلبالو و
 گردو با كيفيت بسيارمطلوب مي باشد و ديگر
 محصولاتباغي روستا مانندسيب" زرد آلو" گلابي"
نيز در حد  قابل اعتنا توليد مي شود.
 محصولات ديگر كشاورزي مثل سيب زميني" لوبيا و
  گوجه وخيار و سبزي جات نيز در حد مصرف محلي
كشت ميشود كه البته كفايت مصرف تمام روستا
 را نمي كند.
قابل توجه اينكه  با توجه به كوهستاني بودن
 روستا زمين قابل كشت محدود" ولي وضعيت آب
حدود17 سال پيش خوب بود متاسفانه درسالهاي
اخير باتوجه به خشكسالي هاي اخير كشوري
 كه گريبانگير كشورما شده درروستاي مانيزاثرزيادي
 به چشمه هاگذاشته واكثرچشمه ها مثل يارغان
 بلاغ-وقوملو بلاغ -عيسي خان كريزي و..........كه به
 قول قديمي هاي روستا سابقه خشك شدن نداشته
 اندمتاسفانه به طوركلي خشك شده اند-
دامداري:فعاليت دامداري بيشتر در زمينه پرورش
ونگهداري گوسفندوگاو است و در حدود 5000 راس
 گوسفندو200راس گاو در اين روستا  نگهداري مي
 شود .وتعدادي سگ نيز براي حمايت گوسفنداري در
 روستا نگهداري ميشوند كه تعداد آن نيز از تعداد
انگشتان دست تجاوز نمي كند.بعدآن مي ماند تعدادي
 مرغ و خروس خانگي كه در هر روستايي نگهداري
ميشوند-
فعاليتهاي ديگر:تعداد 10واحد خواربار فروشي در روستا
 وجود دارد(فروشگاه اصلي متعلق به شركت تعاوني
 روستاي مي باشد) -و1آشپزخانه صنعتي كه توسط
 آشپزمعروف منطقه آقاي خليل قائداداره مي شود كه
 همه اهالي واهالي روستاهاي ديگروارگانهاي مهم
شهرستان تكاب بادست پخت خوبشان به خوبي
آشناهستند-
در سالهاي اخير نيز ساخت و ساز واحد
 هاي مسكوني رونق گرفته است كه اولين خانه3طبقه
 توسط اينحقير درسال90 بنانهاده شد-
مراكز اداري روستاي دورباش-1-دهداري انصار2-شركت
 تعاوني روستاي انصار
امكانات پزشكي روستاي دورباش -1- مركزخانه بهداشت
 -2درمانگاه مركزي روستا(باحداقل امكانات)
  مراكزآموزشي روستادورباش 1-مهدكودك گل نرگس 2
مدرسه ابتدائي(شهيدرحماني)2-مدرسه راهنمائي
(شهيد شمسي)
 اماكن مذهبي روستاي دورباش-اين روستاداراي دوباب
 مسجد بوده كه 1-مسجدحضرت فاطمه(س) بامعماري
قديمي روستا ساخته شده است .

مسجددورباش

مسجدحضرت فاطمه(س)روستای دورباش

2-مسجد ديگر بنامحضرت رسول اكرم (ص)
 كه سال 90باكمك اهاليروستا ساخته شده است-پ
 3-حسينيه روستا،4 -تكيه اكبريه 5-تكيه اصغريه
6-تكيه زينبيه
 7-تكيه عباسيه (كه سرمبارك ايوب الانصارو2تن ازسيدهاي نوراني زمان
قديم كه دراين تكيه(عباسيه)دفن شده است)
اماكن ورزشي روستاي دورباش-1-سالن ورزشي كه
 حدود 18سال پيش درپائيت روستاكناردرمانگاه بنانهاده
 شده است- (كه جندوقت پيش به كمك دهدارعزيزجناب
 آقاي نبي الله شكاري مجهز به تشك كشتي شده
امامتاسفانه بدون مربي و .........است)
مخابرات روستاي دورباش-1-اين روستا داراي تلفن راه
 دور يا BTS بوده كه در اسفند 67 مورد بهره برداري قرار
 گرفته است وحدود  ارتباط تلفن راه دور براي روستا
تامين شده است و هر خانه براي خود خطي مجزا
 باكد 0482 دارد.2-يك دستگاه آنتن همراه اول درحياط
 مخابرات اين روستا حدود4سال پيش افتتاح شده
ازنظرآنتن دهي به اونصورت مشكلي ندارد.ولي چندوقت
 بود كه مشكل ارتباطي مردم را مرتفع نمي كرد و
هميشه با ايراد روبرو بود.اماهم اكنون باكمك مسولين
 استان تاحدودي رفع شده است-3-دكل تلوزيوني كه
 ساختمان آن درنزديكي دامنه كوه ايوب الانصارحدودسال
 1368افتتاح شده است-
 پست بانك روستاي دورباش-1-پست بانك كه درداخل
ساختمان مخابرات مي باشد وكارائيش فقط  زمان واريز
 يارانه ها مي باشد(متاسفانه كارائي ديگري براي اهالي
 ندارد)
پايگاه بسيج روستاي دورباش-1-پايگاه بسيج به كمك
 جوانان باغيريت روستا اداره ميشود(ساختمان پايگاه
 روبروي مسجد حضرت رسول اكرم(ص)احداث گرديده
 است-كه حدود70يا80نفرعضوفعال دارد)كه تعداي
ازخواهران وبرادران وكليه دانش آموزان روستابه صورت
 عادي عضو هستند-
روستا داراي آب آشاميدني لوله كشي وبرق منطقه اي
 مي باشدكه بعدازانقلاب به لطف نظام مقدس جمهوري
 اسلامي دراختياراهالي محترم قرارداده شده است-
آسيابهاي قديمي روستاي دورباش-1-آسياب مرحوم
 ميرزارسول مدني2(كه تخريب شده)-آسياب آقاي
 غلامعلي نهنگي(فعاله) 3-آسياب كربلائي ابولفضل
عبدي(فعاله) 4-آسياب سيارآقاي محمداميني(فروخته
 شده) 5-آسياب آقاي محسن حنيفي(فعاله)
 حمام عمومي روستاي دورباش-اما در گذشته نچندان
 دور روستا داراي حمام عمومي قديمي بوده
كه ازمعماري قديم ايران اسلامي ساخته شده
بودكه متاسفانه بر اثر سهل انگاري ويران شده چون
متولي خاصي نداشت.
 آثارباستاني روستاي دورباش-1-قلعه تاريخي
رشيدالدوله(بعلت بي توجهي مسولين محترم استان
روبه ويراني است)

قلعه تاریخی روستای دورباش

دورباش

روستای دورباش
2-كوه ايوب الانصار(كه زيارتگاه ايوب الانصار
دربالاي اين كوه مي باشد)

بقعه ایوب الانصار روستای دورباش
 قبرستان روستاي دورباش-1-قبرستان قديمي روستا كه
قدمت زيادي دارددرمحله كنار بادامستان 1كيلومتري
 دامنه كوه ايوب الانصار قرارداردوافرادقديمي مرحوم شده
  روستا ازجمله پدرمرحوم اينحقير نيزدرآنجادفن شده اند-

روستای دورباش
2-قبرستان ديگرنيزدرمحله بالاي روستاقراردارد
كه كليه شهيدانروستا وچندنفرازسيدهاي روستا
دراين قبرستان دفن شده اندكه تازه درگذشته هاي
 روستانيزدرآنجادفن مي شوند-
غسارخانه روستاي دورباش-1-غسارخانه كه دركنار
 قبرستان2 روستااحداث شده است واشخاص تازه
  درگذشته رادراين مكان غسل مي دهند-
شركت تعاوني روستاي دورباش:1-فروشگاه تعاوني
 روستائي(پخش
 سهميه كوپني)2-شركت نفت(پخش فراورده هاي نفتي)

روستای دورباش
 این اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سازمان آمار ایران در سال 1385 روستاي دورباش می باشد.

تعداد خانوار 231
جمعيت 1067
مرد 516
زن 551
مرد 6 سال وبيشتر 490
زن 6 سال وبيشتر 518
مرد 10 سال و بيشتر 464
زن 10 سال و بيشتر 494
مرد 10-14 ساله 109
زن 10-14 ساله 112
مرد 15-29 ساله 191
زن 15-29 ساله 212
مرد 30-64 ساله 156
زن 30-64 ساله 185
مرد 65 ساله و بيشتر 60
زن 65 ساله و بيشتر 42
زن 65 ساله و بيشتر 42
مرد با سواد 380
زن با سواد 319
مرد محصل 146
زن محصل 132
مرد شاغل 291
زن شاغل 17
مرد بیکار 13
زن بیکار 4
دارای همسر 482
بي همسر براثرفوت 38
بي همسر براثرطلاق 1
هرگز ازدواج نكرده 427
دبستان دارد
مدرسه ی راهنمایی پسرانه دارد
مدرسه ی راهنمایی دخترانه دارد
مدر سه ی راهنمایی مختلط ندارد
دبیرستان پسرانه ندارد
دبیرستان دخترانه ندارد
کتابخانه عمومی ندارد
مکان ورزشی دارد
مسجد دارد(2)
امامزاده دارد
سایر اماکن مذهبی مسلمانان دارد
اماکن مذهبی سایر ادیان ندارد
شورای اسلامی روستا دارد
مرکز خدمات جهاد کشاورزی دارد
شرکت تعاونی روستایی دارد
صندوق پست ندارد
دفتر پست دارد
دفتر مخابرات دارد
دسترسی عمومی به اینترنت ندارد
دسترسی به وسیله ی نقلیه ی عمومی دارد
دسترسی به روزنامه و مجله ندارد
راه زمینی (بجز راه آهن) جاده ی آسفالته
راه آهن ندارد
راه آبی ندارد
برق دارد
گاز لوله کشی ندارد
آب لوله کشی دارد
تصفیه آب دارد
حمام عمومی ندارد(تخریب شده)
مرکز بهداشتی و درمانی دارد
داروخانه دارد
خانه ی بهداشت دارد
مرکز تسهیلات زایمانی ندارد
پزشک دارد
دندانپزشک دارد
دندانپزشک تجربی یا دندانسازی ندارد
بهیار یا مامای روستایی دارد
بهداشتیار دارد
بهورز دارد
دامپزشک دارد
تکنسین دامپزشکی ندارد
فروشگاه تعاونی دارد
بقالی دارد(6)
نانوایی دارد
گوشت فروشی دارد
قهوه خانه ندارد
بانک دارد(پست بانک)
تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی ندارد

وضع سکونت آبادی دارای سکنه ی دائمی

براي همگان موفّقيت وسربلندي آرزومندم.سعی میکنم هر چی میتونم از مشکلات  روستا بنویسم.از هم روستایی های عزیز خواهش میکنم که منو تو کامل کردن این سایت همراهی کنند. از دوستان گرامی تقاضا دارم که هر موضوعی در رابطه با آبادانی روستا و روستای دورباش دارن تو بخش نظرات درج نمایند تا تو وبلاگ قرار دهیم. بر خود افتخار می دانم که قدمی کوچک در شناسایی روستای دورباش به علاقه مندان بردارم. خاک پای همه دوستان و علاقه مندان  به سرزمین اجدادی هستم.
هم روستائيان عزيزبيائيدبا همفكري و همدلي دورباش را
به هم ميهنانمان وجهانيان بشناسانيم

 


aph#r3